Mateřská škola Čeladenská beruška

Mateřská škola Čeladenská beruška

Informace o instituci Mateřská škola Čeladenská beruška

Pracujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu,

mezi jehož přednosti se řadí:

 

- prostředí, ve kterém se děti nacházejí (centra aktivit)

- přístup k dětem (rozvíjení dítěte na základě jeho předností tak, aby mělo chuť dále se učit)

- způsob práce s dětmi (skupinová, vedoucí zejména k samostatnosti, tvořivosti, schopnosti řešit problémy…)

- spolupráce s rodinou (rodina je pro dítě to nejdůležitější…)

 

Děláme vše pro spokojenost našich 38 dětí a jejich rodičů.